Політика обробки персональних даних
Якщо Ви (далі — «Користувач») встановіть і будете використовувати мобільний додаток «Edem-Textile – інтернет-магазин домашнього текстилю» (далі — «Додаток»), ми запросимо у Вас інформацію, необхідну і достатню для оперативної та коректної роботи Програми.

Компанія поважає конфіденційність наданої Вами інформації та зобов'язується захищати її відповідно до нижченаведених положень, вимог міжнародних стандартів та законодавства України.

Перед тим як встановити та почати використання мобільного додатка «Edem-Textile – інтернет-магазин домашнього текстилю», переконливе прохання уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності та правилами користування Додатком, щоб зрозуміти наші правила і практику щодо інформації користувачів і її збирати і використовувати.

Шановний Користуваче, звертаємо Вашу увагу! Прийняття Вами Політики конфіденційності означає, що Ви (Користувач):

погоджуєтесь з умовами збору персональних даних та іншою, зазначеною нижче інформацією, даєте повну та безумовну згоду на обробку інформації, в тому числі на транскордонну передачу Ваших персональних даних,
погоджуєтесь і зобов'язуєтесь дотримуватися умов цієї Політики конфіденційності,
Ви є дієздатним, а також повною мірою віддаєте звіт своїм діям і керуєте ними, дієте добровільно і у своєму інтересі.
1. Загальні положення
1.1 Політика конфіденційності (далі — «Політика»), що застосовується при використанні Додатка поширюється на стосунки Компанії та фізичної особи, яка є Користувачем Додатка, діє в стосунку інформації, яку Компанія може отримати про Користувача та в по .

1.2 Завантаження та використання Додатка означає беззастережну згоду Користувача з положеннями політики конфіденційності та зазначеними в ній умовами збору та обробки інформації.

1.3 В цілях цієї Політики під персональною інформацією Користувача розуміються:

1.3.1 Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно в процесі використання функціональних сервісів Додатка.

Обов'язкова, для надання функціональних сервісів, інформація виділена спеціальними полями, що підлягають заповненню Користувачем при реєстрації (створенні облікового запису) і залежить від обраного Користувачем способу реєстрації.
Зокрема, до даних належать: ім'я, прізвище та номер телефону Користувача.
Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.3.2 Дані, які автоматично передаються сервісам Програми в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення. У тому числі IP-адреса (або іншій програмі, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до сервісів, адреси запитуваних сторінок та будь-яка інша інформація, необхідна для коректної роботи Додатка та забезпечення виконання всіх запитів Користувача. Під час використання Програми Ми також можемо збирати певну інформацію про користування Програмою, яка не відноситься до персональних даних і не є конфіденційною. Подібного роду інформація відбирається, наприклад, при передачі даних - дані трафіку. Ми також збираємо інформацію, що стосується схем руху користувачів в Додатку і використання його функціональних можливостей. Однак ця інформація не містить жодних даних, які можуть ідентифікувати Користувача. Отримані відомості використовуються для аналізу та покращення роботи Додатка, в цілях розробки, вдосконалення та надання нашим користувачам функціональних можливостей Додатка, підвищення якості та швидкодії його роботи, що відповідають їхньому запиту.

1.3.3 Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена Угодою користувача.

1.4 Під обробкою персональних даних розуміються дії (операції) з персональними даними, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі транскордонна передача), знеособлення, блокування та знищення персональних даних.
Персональні дані обробляються автоматизованим способом, з використанням передачі по мережі Інтернет, змішаними методами обробки.

1.5 Ця Політика застосовується лише до мобільного додатку «Edem-Textile – інтернет-магазин домашнього текстилю». Компанія не контролює і не несе відповідальності за інші мобільні додатки та сайти третіх осіб, на які Користувач може самостійно перейти за посиланнями, доступними та пов'язаними з додатком «Edem-Textile – інтернет-магазин домашнього текстилю».

1.6 Реєструючись у Додатку, Користувач добровільно і в своїх інтересах надає свої персональні дані та